Döviz Çevirme

Döviz Çevirici

Nükleer enerji mühendisliği Ne iş yapar

Nükleer Enerji Mühendisliği programının amacı ülkemizde nükleerteknolojinin kurulması ve geliştirilmesinde çalışacak mühendisleryetiştirmektir. Bu mühendislik dalı, teknoloji ve bilgisayardakigelişmeyle birlikte hızlı bir ilerleme sağlamıştır. Nükleer EnerjiMühendisliği araştırıcı, geliştirici, kurucu, üretici ve yönetici birmühendisliktir.

Lisans Eğitimi ve Süresi:
Lisans eğitimi 4 yılda tamamlanır. Eğitimde, ağır izotoplarınnötronlarla etkileşmesi ile enerji üretimi ağırlık kazanmaktadır. Bumühendislik dalında da matematik, fizik, kimya ilk yıl temel fendersleri olarak okutulur. Daha sonra termodinamik, akışkanlar mekaniği,malzeme bilgisi, nükleer fizik, elektronik, ısı aktarımı, nükleermühendislikte sayısal yöntemler, ölçme tekniği, ısı güç sistemleri,nükleer reaktör mühendisliği, nükleer güç ekonomisi gibi mesleki vemühendislik dersleri okutulr. Eğitim kuramsal ve uygulamalı olarakyürütülür. Ayrıca öğrencilerin staj yapma zorunluluğu da vardır.

Mezunların Ünvanı ve Çalışma Alanları:
Mezunlarına Lisans Diploması ve "Nükleer Enerji Mühendisi" ünvanı verilir.
Ülkemizde Nükleer Enerji Mühendislerinin çalışma alanları kısıtlıolmasına rağmen, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu, TÜBİTAK gibi kurumlarla,üniversitelerde çalışabilirler.

0 Responses to "Nükleer enerji mühendisliği Ne iş yapar"

Yorum Gönder